MENHIRY NA JAVORNÍKU


Na začátku byla kniha, konkrétně "Tajemná místa od Blaníku k Sušici" od Pavla Kozáka. Zde jsem se, mimo jiné, dozvěděl o existenci "Měsíčního kamene" na svahu hory Javorník v Pošumaví. Krátce poté, v červnu 2004, jsem Měsíční kámen navštívil. Později jsem se zcela náhodně dozvěděl, že menhirů je na Javorníku hned několik. A tak jsem horu navštívil začátkem května roku 2008 podruhé. Zde je popis toho, co jsem našel a co ne:

Na fotografii vlevo je Měsíční kámen. Na výšku má cca 185 centimetrů. Je zajímavý svým čtvercovým tvarem. Pavel Kozák uvádí, že jižní strana působí na lidi negativně - krade jim bioenergii. Západní strana kamene naopak vyzařuje pozitivní a posilující energii. Kámen stojí v lese asi tak 200 metrů od silnice z Javorníku do Strašína, cca 1,5 kilometru severně od obce Javorník. Zatímco při první návštěvě v roce 2004 nebyla cesta k menhiru ještě nijak označena, nyní už vede k Měsíčnímu kameni dokonce i značená turistická stezka. Menhir je dokonce vyznačen na mapě "Šumava-Povydří" 1:50 000 (nové vydání z roku 2007). Pro jistotu níže uvádím i mapu s polohou všech navštívených menhirů.

Nad textem vpravo vidíte zajímavou dvojici stojících kamenů (nestojí tedy zrovna kolmo...). Lidé už jim dali různé názvy - Manželé, Dvočata, Jing a Jang. Kameny opravdu působí dojmem, že se tu dávní stavitelé megalitů pokusili znázornit mužský a ženský princip v přírodě. Tedy pokud to je původní dílo z doby před naším letopočtem - snad ano. Oba kameny jsou nad zemí dlouhé kolem 170 centimetrů, mezi nimi je asi 30centimetrová mezera. Tvar více plochého kamene tvarem připomíná jeden z menhirů u Vilína v Českém Meránu, o kterém píšu na stránce Menhiry mezi Prahou a Táborem. Zajímavá dvojice megalitů se nachází na prudkém svahu, asi 50 metrů od (či spíše nad) silnicí z Javorníku do Strašína, a to v místě jakési kamenné laviny, tekoucí ze svahu dolů. Kamenů je tu tedy více než dost, ale jen tyto dva jsou postavené. Popis místa, kde se nacházejí, je natolik složitý, že případné zájemce odkazuji na tuto mapu:

 

Asi tak 300 metrů jihovýchodně od osady Zuklín se nachází další menhir - takzvaný Větrný kámen (viz foto níže vlevo). Je vysoký kolem 190 centimetrů, jeho půdorys má tvar trojúhelníku (při pohledu z různých stran vypadá dost odlišně). Kámen je navíc součástí jakési svatyni, ohraničené kamenným valem. Zhruba uprostřed valu lze rozeznat vchod se dvěma nápadnými kameny (foto níže vpravo). Na okraji lesa je také větší množství kamenů v podobě valu, ty sem ale zřejmě byly svezeny až v Novověku z přilehlého pole. Místo působí dost ponurým dojmem - zprávy o negativní energii, která se ve svatyni prý nachází, zřejmě mají své opodstatnění.

 

V okolí Větrného kamene se nachází mnoho dalších kamenů, které mohly dříve stát. Jejich tvar tomu napovídá. Jen pár metrů jižně od Větrného kamene je záhadný opracovaný nízký kámen, shora má tvar trojúhelníku. Nějakých 50 metrů jižně jsem našel stojící trojúhelníkový kámen o výšce kolem 80 cm. O dalších 50 metrů dále na jih leží asi metrový kámen tvaru menhiru. Tyto dva kameny vidíte na fotkách níže:

 

Na Javorníku se nachází ještě jeden pozoruhodný kámen - téměř tři metry vysoký menhir "Mudrc". Ten jsem ale při průzkumu lokality nenašel, hlavně kvůli nejasnému popisu, kde se kámen nachází. Základní informace o menhiru jsou na http://www.archet.org/megality.htm

 

BOŽÍ KÁMEN

Lokalita zvaná "Boží kámen" sice nenabízí žádný menhir, přesto jsem se jej rozhodl sem zařadit. Jedná se o přírodní útvar, tvořený řadou kamenných balvanů. Podle Pavla Kozáka se zde nachází energeticky nejsilnější místo v Čechách. Pokud si chcete otestovat, jestli a jak silně vnímáte energii v přírodě, zde máte ideální příležitost. Místo je značeno na podrobnějších mapách, takže uvedu jen základní popis. Boží kámen se nachází asi 10 kilometrů západně od Strakonic, dostanete se k němu nejlépe ze silnice mezi obcemi Tažovice a Kraselov. Na mapách je zde značen Holý vrch (619 m.n.m.), Boží kámen je o pár set metrů jižněji. Cesta k Božímu kamenu je značena, v některé dny je zde prý docela nával.

fotografie a texty na této stránce © David Tramba<<
Zpět na úvodní stránku <<

<<
Nejznámější menhiry v ČR <<

<<
Kamenné řady v ČR <<


>>
Megality na jihu Čech >>


>>
Menhiry mezi Prahou a Táborem >>

>>
přehled menhirů v Čechách >>