MENHIRY NA KOPCI HORYCHOVÁ U PETROVIC

 

O megalitech na kopci Horychová u obce Vepice na Petrovicku jsem se dozvěděl víceméně náhodou. Počasí ve vánoční den 26. prosince 2008 vypadalo příznivě, tak jsme vyrazili na rodinný výlet. Na kopci se nacházejí minimálně tři zajímavá místa. A začnu rovnou od toho nejzajímavějšího...

Na území České republiky jsem zatím neviděl nic takového, co by připomínalo kamennou svatyni na Horychové Ta se nachází u lesní cesty, cca 100 metrů západně od vrcholku hory. Svatyni tvoří jeden stojící menhir a skupina plochých kamenných desek na ploše 4 krát 5,5 metru. Je ale možné, že pod zemí jsou ještě další, zatím neodhalené kameny.

Menhir je vysoký 184 centimetrů a široký maximálně 98 centimetrů (aspoň jsem to tak naměřil). Vedle menhiru je ještě kruhový kámen o průměru od 115 do 135 centimetrů. Nahoře je plochý, dole leží na jiném kameni. Dlouhý kámen (212 cm) z druhé strany kruhového kamene tvarem připomíná menhir a je možné, že dříve stál. Podle mých informací byly kamenné desky odkryty celkem nedávno, postaral se o to nezávislý badatel Rudolf Zemek. Současný vzhled objektu ukazují tyto dvě fotky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Horychové jsou i další zajímavé kamenné útvary. Na vrcholku kopce je malý stojící kámen, zřejmě takzvaný vizír. Asi 50 metrů severně od nejvyššího místa kopce jsem pak našel malý kamenný kruh . Jeden z kamenů ještě stojí, ostatní už leží na zemi. Víceméně v kruhu se zde nachází pět kamenů různých tvarů. 

 

Kopec Horychová je doslova posetý kameny. Někdy lze téžko posoudit, co je ještě dílo přírody a kde se výsledek přičinil člověk. Zajímavý kámen se nachází například u lesní cesty vedoucí na pole a vedoucí směrem ke kopci Březina. Podlouhlý stojící "strážce cesty" má na výšku 103 cm, na délku až 146 cm. 

 

 

 

 

 

 

Za prohlídku stojí i sousední kopec Březina. Navštívil jsem jej v březnu 2014. Kamenů tu jsou spousty, evidentně přírodního původu. Jeden z nich (viz foto vlevo) je ale natolik podezřelý, že si zaslouží podrobnější popis. Najdete jej blízko lesní cesty, východně od vrcholu Březiny (576 metrů nad mořem).

Mohutný kámen vysoký 3,6 metru by se mohl ucházet o titul největšího českého menhiru. Z některých úhlů skutečně jako menhir vypadá, z jiných už tolik ne. Na rozdíl od pravých menhirů není zapuštěn do země, stojí přímo na zemi.

Navzdory těmto pochybnostem je to unikátní kámen, který nelze na malé mýtině přehlédnout. Jistě by stál za bližší "ohledání", které by mohlo jeho původ objasnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě se zmíním o jedné megalitické památce na Horychové. Jedná se o balvanovitý menhir, zmíněný v knize Kamenný svět od Pavla Kozáka a Pavla Bartla. Tento pravděpodobný menhir je vysoký 177 centimetrů. Jeho půdorys je víceméně trojúhelníkový s délkami stran přibližně 180, 155 a 70 centimetrů (mimochodem: menhirů s půdorysem trojúhelníku jsem už v oblasti Středočeské pahorkatiny spatřil několik). Tento menhir se hledá nejlépe - je vidět už s úzké asfaltované cesty z vesničky Vepice do Dobré Vody. Je v menším lesíku nalevo od cesty, od níž je vzdálen asi 30 metrů. Ostatní uvedené kameny jsou naopak napravo od cesty.

 

**************************************************************************************

 

 

menhiry s fotografiemi

kamenné řady - část 1 a část 2

menhiry mezi Prahou a Táborem

záhadná místa na jihu Čech

menhiry na Javorníku